Program rządowy Maluch plus 2024

MALUCH+ to program rządowy, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Na to zadanie przeznaczono 5,5 miliarda złotych. Dzięki inicjatywie Maluch+ zwiększy się aktywizacja zawodowa rodziców, którzy mogą szybciej wrócić na rynek pracy i rozwijać się zawodowo. W nowej edycji rządowego programu Maluch+, nie jest potrzebny wkład własny. Samorządy będą mogły w stu procentach to zadanie zrealizować w ramach środków z programu. 

Czytaj więcej

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu – moduł 3 "

Stołówka to istotne miejsce w każdej szkole, które pełni kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniego żywienia i atmosfery podczas spożywania posiłków. Stołówka powinna być przyjazna, funkcjonalna oraz estetyczna, tworząc miejsce, w którym uczniowie będą cieszyć się posiłkami, relaksować się i nawiązywać społeczne interakcje. Wprowadzenie projektu „Posiłek w domu i w szkole” w latach 2024–2028 z pewnością przyczyni się do poprawy warunków w polskich stołówkach . W naszej ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania wyposażenia stołówki, które są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortowej przestrzeni dla uczniów oraz kadry pedagogicznej.

Czytaj więcej

Konkurs „Zielona Pracownia 2024”

 

Konkurs „Zielona Pracownia’2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2024.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2024” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 000 zł.

Czytaj więcej

Aktywna tablica 2024

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach Środki pozyskane z dofinansowania mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii. Programu w 2024 roku przeznaczono z budżetu państwa 55 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Czytaj więcej