Kategorie

Nasze inspiracje
Kolekcje meblowe
Krzesła, stoły i biurka
Szatnie
Tablice
Multimedia
Leżakowanie , przewijanie i karmienie
Kąciki zabaw
Pianki, pufy i granulaty
Zabawki
Akcesoria do ćwiczeń gimnastycznych
Place zabaw

MALUCH+ to program rządowy, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Na to zadanie przeznaczono 5,5 miliarda złotych. Dzięki inicjatywie Maluch+ zwiększy się aktywizacja zawodowa rodziców, którzy mogą szybciej wrócić na rynek pracy i rozwijać się zawodowo. 

 

Maluch plus – dla kogo?

W nowej edycji rządowego programu Maluch+, nie jest potrzebny wkład własny. Samorządy będą mogły w stu procentach to zadanie zrealizować w ramach środków z programu. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin.

 

Maluch plus 2023 – regulamin

Wniosek o dotację z programu MALUCH+ należy złożyć do wojewody, właściwego dla lokalizacji gminy lub instytucji opieki, która zostanie utworzona. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski w innej postaci, np. papierowej nie będą brane pod uwagę. W przypadku gminy wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba upoważniona do tej czynności przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Maluch plus – 2023 wyniki

Wyniki naboru zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.