Kategorie

Katalogi
Zestawy monitorowe
Zestawy tablicowe
Zestawy Szkoła Ponadpodstawowa
Zestawy SPE
Produkty SPE
Robotyka i programowanie
Zestawy dla nauczyciela
Laptopy
Drukarki 3D i skanery
Laboratoria przyrodnicze
Kamery i głośniki
Oprogramowanie interaktywne
Projektory

Aktywna Tablica to program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów. W jego ramach szkoły publiczne i niepubliczne mogą otrzymać 14 000 zł dofinansowania na zakup: projektorów interaktywnych, ekranów dotykowych i tablic interaktywnych

 

Program Aktywna Tablica jest realizowany w latach 2020 – 2024. Jego celem jest dostarczenie szkołom podstawowym i ponadpodstawowym pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do wspierania rozwoju uczniów w kierunku technologii IT, jako przyszłościowej dziedziny niezbędnej we współczesnym świecie. Rząd przewidział na ten cel wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego wyposażenia dla placówek edukacyjnych. Program obejmuje zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. W latach 2020-2024 każda szkoła może przystąpić do programu wyłącznie jeden raz.

 

Jak skorzystać z dofinansowania w ramach programu Aktywna Tablica?

 

Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa oraz w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Za wkład własny uważa się zarówno wkład finansowy, jak i rzeczowy, przez który należy rozumieć sprzęt komputerowy należący do szkoły oraz inne pomoce dydaktyczne i urządzenia TIK zakupione w roku złożenia wniosku.

 

Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć wniosek dostępny do pobrania rządowej stronie gov.pl. Na nadchodzące lata przeznaczono: w 2023 r. – 60 mln zł i w 2024 r. – 55 mln zł na zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu.

 

Aktywna tablica – wyposażenie dla szkół – Edubama

 

Jako dostawca wyposażenia dla szkół przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę sprzętu i pomocy dydaktycznych, które kwalifikuje się do zakupu w ramach programu Aktywna Tablica. W poszczególnych podkategoriach znaleźć można zestawy monitorowe, zestawy tablicowe, zestawy i produkty SPE, wyposażenie do nauki robotyki i programowania, laptopy, drukarki 3D i skanery, wyposażenie laboratoriów przyrodniczych, kamery i głośniki, oprogramowanie interaktywne, a także zestawy sprzętowe dla nauczyciela do lekcji zdalnych, hybrydowych i nie tylko. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy profesjonalnym wsparciem naszej obsługi.