Kategorie

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

Promocja

Opis produktu

Zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia i treningu umiejętności czytania ze zrozumieniem dla uczniów posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego mTalent Czytanie ze zrozumieniem to doskonałe narzędzie na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze) lub zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy, zajęcia rewalidacyjne, a także zajęcia z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego.
mTalent Czytanie ze zrozumieniem to:
blisko 1000 ekranów wspomagających umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, w tym tempo i technikę czytania, specjalnie przygotowane i zilustrowane teksty dla uczniów rozpoczynających przygodę z czytaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi trudnościami w tym zakresie (np ryzyko dysleksji lub dysleksja), materiały interaktywne, grafiki i teksty dostosowane do trzech poziomów trudności, poziom pierwszy przeznaczony jest dla uczniów znających litery (w tym wieloznaki) i potrafiących czytać na poziomie elementarnym), którzy będą doskonalić czytanie ze zrozumieniem na najprostszych tekstach oraz rozwijać zasób leksykalny i stwarzać okazję do wypowiadania się; poziomy drugi i trzeci to materiały tekstowe dla uczniów starszych o większym stopniu trudności, wyselekcjonowane przez językoznawców, filologów i pedagogów (w tym tych zajmujących się trudnościami w czytaniu u dzieci) teksty, pośród których znajdują się fragmenty literatury polskiej i obcej oraz fragmenty periodyków, teksty użytkowe czy popularnonaukowe, ćwiczenia interaktywne uzupełniające pracę z tekstem i kształcącym jego rozumienie oraz usprawniające i kompensujące funkcje poznawcze (wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, koncentrację uwagi), materiały interaktywne umożliwiające zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy na przedmiotach szkolnych oraz przezwyciężanie trudności w uczeniu się, zestawy ćwiczeń interaktywnych sprzyjające zwiększeniu kompetencji w obszarze czytania i rozumienia tekstu (od krótszego do dłuższego) oraz poleceń, a także przetwarzania i wykorzystywania informacji w różny sposób, teksty do czytania i zestawy ćwiczeń interaktywnych prezentujące materiał, który odwołuje się zarówno do potencjału intelektualnego, jak i emocjonalnego uczniów (co zwiększa ich ciekawość poznawczą i motywację wewnętrzną), propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. drukowalne karty, poradnik metodyczny), jedyne na polskim rynku oprogramowanie do udzielania konkretnego wsparcia w nauce czytania i prowadzenia terapii pedagogicznej we wspomnianych wyżej obszarach działające na większości dostępnych urządzeń.
Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę ekspertów Polskiego Towarzystwa Dysleksji Licencja bezterminowa na 9 stanowisk: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu)
Sugerowany wiek: 7+

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

Kod produktu: 22700069
1 490,00 
Ilość sztuk:
+ -

Polecane produkty

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Twoje weselne przyjęcie

1 845,00 

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Zabawy na Halloween

615,00 

Pakiet aplikacji dla PC – Koduj z Avą. Licencja na 24 stanowiska

2 574,00 

Aplikacja dla PC – Kosmiczna Przygoda. Licencja na 24 stanowiska

1 107,00 

Aplikacja do Smartfloor - Ekologia dla najmłodszych

1 045,50 

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

1 353,00 
Promocja

mTalent ADHD

2 490,00 

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Twoje jubileuszowe przyjęcie

1 845,00 

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Robot Bot

1 045,50 

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Szablony Gier Interaktywnych

3 075,00 

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Kształciaki

1 045,50 

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Bitwy logiczne

1 353,00